Aktieløn

Esben Christensen er en af landets mest erfarne rådgivere om aktieløn og har rådgivet mere end halvdelen af selskaberne i C20 CAP om aktieløn og incitamentsaflønning.

Som de formentlig eneste i Danmark, kan vi derfor levere rådgivning om alle elementer af en aktielønsordning, herunder: design af ordningen, skatterådgivning, udarbejdelse af juridiske dokumenter, informationsmateriale til medarbejderne, administration af ordningen, værdiansættelse, forhandling med stakeholders, udarbejdelse af benchmark-materiale mv. Det kan ske i samarbejde med andre rådgivere eller alene. Den store erfaring gør, at det nu er muligt for selv relativt beskedne start-ups at etablere en aktielønsordning til en pris, der er til at betale, uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten.