Skattesager

Tilbud til nye kunder: Få en gratis vurdering af om din skattesag bør føres.

Når man har kontakt med skattemyndighederne, er det vigtigt, at alle oplysninger er korrekte, og at de relevante argumenter fremføres klart og præcist. Dette gælder, uanset om der er tale om en anmodning om et bindende svar, om man svarer på spørgsmål fra Skat, eller om der er tale om en egentlig skattesag.

Bemærk, at staten i en række tilfælde helt eller delvist dækker omkostninger til rådgivere i skattesager.

Personer, som fører skattesager på skatteankenævnsniveau (dvs. klage over Skats afgørelse), kan få fuld omkostningsgodtgørelse, hvis sagen bliver vundet. Dvs. hvis man får medhold i overvejende grad (mere end 50 %). Hvis man ikke får medhold i overvejende grad, har personer også mulighed for at få omkostningsgodtgørelse, men i så fald bliver kun 50 % af omkostningerne dækket.

Selskaber har som udgangspunkt ikke mulighed for at få omkostningsgodtgørelse, men udgiften til sagkyndig bistand kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen.

Kontakt mig for en vurdering af om din sag bør føres.